Disclaimer voor www.wijzijnstijl.com
V.O.F. Stijl (Kamer van Koophandel: 56835779), hierna te noemen STIJL, verleent u hierbij toegang tot www.wijzijnstijl.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
STIJL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
STIJL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij STIJL.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STIJL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright
Op alle foto's rust copyright. Voor elk gebruik van foto's is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de fotograaf. 
Bent u geïnteresseerd in foto's, neem dan contact op met www.wijzijnstijl.com of www.peerreede.com.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd
Copyright(c)2013 | STIJL | fotografie PeerReede.com | webdesign ©esther2013
| disclaimer